Łupki, głazy

1. Łupek kwarcytowy czerwony

 

01

 

2. Łupek kwarcytowy żółty

02
03

 

3. Łupek szarogłazowy

04
05

 

4. Kora dolomitowa

 

5. Kora łupkowa czarna

 

6. Bryły kwarcytowe

06
07

 

7. Bryły dolomitowe

08

 

8. Bryły gnejsowe

09

© Wszelkie prawa zastrzeżone.

© Wszelkie prawa zastrzeżone.